layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

zdrowie.

 

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Podkarpackie Forum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Zaproszenie na PODKARPACKIE FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „„Kompleksowa i skoordynowana pomoc w problemach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z perspektywy różnych resortów, instytucji i profesji”.

W marcu 2017 roku ogłoszony został Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (DzU.2017 poz. 458), którego celem jest upowszechnienie i rozwój środowiskowej opieki psychiatrycznej, w tym dotyczącej dzieci i młodzieży. W Ministerstwie Zdrowia powstał zespół ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który pracuje nad nowymi zasadami organizacji i finansowania psychiatrii wieku rozwojowego.

Równocześnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w którym jednym z elementów jest sprawnie działający system pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W pracach przyjęto podejście oparte na modelu biopsychospołecznym,  w którym specjalne potrzeby edukacyjne rozumie się jako wzajemną interakcję czynników indywidualnych i środowiskowych. W nowych rozwiązaniach zakłada się wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Równolegle realizowane jest zadanie publiczne „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Realizacja zadania ma na celu wielowymiarową diagnozę sytuacji w Polsce w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocenę polityki społecznej i ewaluację skuteczności działań profilaktycznych prowadzącą do wypracowania rekomendacji w tym zakresie. Projekt zmierza do rozpoznania wiodących ograniczeń skuteczności profilaktyki   w Polsce i wdrożenia rozwiązań zwiększających korzystne rezultaty profilaktyki.

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozwijany jest system pomocy dziecku i wsparcia rodziny. W Ministerstwie Sprawiedliwości dokonuje się reforma wymiaru sprawiedliwości obejmująca sądy rodzinne i zespoły kuratorów sądowych. Wszystkie te działania bezpośrednio lub pośrednio mają na względzie – dobro dziecka i dobro jego rodziny.

W ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego samorząd terytorialny ma za zadanie opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, który ma uwzględnić koordynację świadczeń zdrowotnych, społecznych i edukacyjnych.    W samorządach powiatowych powinny pracować zespoły ds. opracowania i monitorowania tych programów koordynujących działania służby zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, sądownictwa rodzinnego na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.

  

PODKARPACKIE FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

„Kompleksowa i skoordynowana pomoc w problemach zdrowia psychicznego dzieci  i młodzieży z perspektywy różnych resortów, instytucji i profesji”

 

2 marca 2018 /piątek/ o godz. 10:30 - 15:00

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, Sala Audytoryjna

 

PROGRAM:

Otwarcie konferencji - Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Część A Wystąpienia ekspertów i przedstawicieli ministerstw: MZ, MEN, MRPiPS

OCHRONA ZDROWIA

Tomasz Rowiński  - Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie; Zespół ds. zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Ministerstwie Zdrowia Prof. Małgorzata Janas-Kozik -  ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Zespół ds. zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Ministerstwie Zdrowia

EDUKACJA

Teresa Szopińska-Grodzka – główny specjalista w Wydziale Wychowania, Profilaktyki  i Bezpieczeństwa Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego – Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Elżbieta Neroj - radca generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) w Ministerstwie Edukacji Narodowej

WSPARCIE RODZINY i POMOC SPOŁECZNA

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Iwona Mazur  - Zakład Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu;

Część B Dyskusja panelowa podkarpackich przedstawicieli samorządów i administracji wojewódzkiej, placówek leczniczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych, ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej, zespołów kuratorów sądowych i innych liderów dobrych praktyk na Podkarpaciu

Cześć C Dyskusja panelowa i podsumowanie z udziałem zaproszonych ekspertów i przedstawicieli ministerstw

 

 

Organizator - Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - kontakt emailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

background1

7.12__banerek_728x90NOWY.gif

mz logo

 

logo-nfz-rzeszow

 

nck-logo

 

rckk-logo

 ROPS banner 460

aktualizacja ppozp