layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

zdrowie.

 

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

PODSUMOWANIE PODKARPACKIEGO FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ SZKOLENIA „METODOLOGIA…”

PODSUMOWANIE PODKARPACKIEGO FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ SZKOLENIA „METODOLOGIA…”

Szanowni Państwo,

Zapraszam do dalszej współpracy przy tworzeniu regionalnego i lokalnych programów (diagnoza potrzeb beneficjentów i zasobów instytucjonalnych, tworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego, koordynowanie usług medycznych, społecznych i edukacyjnych).

Ogłoszenia o kolejnych spotkaniach i oficjalne dokumenty dotyczące prac nad programem ochrony zdrowia psychicznego będą publikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  http://zdrowie.wrotapodkarpackie.pl/index.php/zdrowie-psychiczne  w zakładce ZDROWIE PSYCHICZNE

 

Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z informacjami i materiałami roboczymi - szerzej o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego z poprzedniej i obecnej edycji, o programach regionalnych i lokalnych w Polsce, o przykładach dobrych praktyk środowiskowej opieki psychiatrycznej z oparciem społecznym na stronie internetowej Filii Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

www.psychiatriasrodowiskowa.bieszczady.pl 

Koordynator prac nad PPOZP

Dariusz Baran

Poniżej informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia:

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
/źródło: strona Ministerstwa Zdrowia  więcej...

Cele programu
1. Zapewnienie wielostronnej opieki:

  • upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
  • upowszechnienie różnych form pomocy i wsparcia społecznego,
  • aktywizacja zawodowa,
  • skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, rodziców i nauczycieli.
  1. Zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji:
  • opracowanie zasad przedstawiania osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
  • działania informacyjno-edukacyjne dotyczące poszanowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.
  1. Sprawdzanie i ocena skuteczności działań:
  • analizowanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań wynikających z programu.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. 2017, poz. 458).

Plik do pobrania: pobierz treść programu 

Ministerstwo Zdrowia na stronie "Zdrowie psychiczne i uzależnienia" publikuje linki do opracowań na temat:
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania w publikacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.
Badanie Epidemiologia zaburzeń psychicznych a dostęp do opieki – EZOP Polska, które przeprowadzono na dziesięciotysięcznej reprezentatywnej próbie.

Dodatkowe informacje są podane w zakładkach:

Profilaktyka zaburzeń psychicznych jest uwzględniona w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

background1

7.12__banerek_728x90NOWY.gif

mz logo

 

logo-nfz-rzeszow

 

nck-logo

 

rckk-logo

 ROPS banner 460

aktualizacja ppozp