SZKOLENIE pt. „METODOLOGIA TWORZENIA LOKALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO”

SZKOLENIE pt. „METODOLOGIA TWORZENIA LOKALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO”

28 listopada 2017 godz. 9:00 – 13:00

Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego  – ul. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o założeniach NPOZP, o modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego ze skoordynowanymi i zintegrowanymi usługami medycznymi, społecznymi, edukacyjnymi, aktywizacją zawodową oraz zbudowanie regionalnego Forum współpracy przy opracowaniu i monitorowaniu lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego na terenie województwa podkarpackiego

Tematy do omówienia na szkoleniu i w trakcie dalszych pracy nad programem ochrony zdrowia psychicznego:

A/ Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego  – założenia, zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego

 1. Bio-psycho-społeczny model opieki psychiatrycznej i środowiskowej – podtrzymywanie, przywracanie, umacnianie rozwoju psychicznego i zdrowienia w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społecznym.
 2. Odpowiedzialność terytorialna za kompleksową ochronę zdrowia psychicznego mieszkańców gminy, powiatu i województwa  zgodnie
 3. Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – skoordynowanych i zintegrowanych usług medycznych, społecznych i edukacyjnych odpowiednio dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
 4. Podejście partycypacyjne – włączanie do prac nad opracowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem programu wszystkie osoby (przedstawiciele środowisk i instytucji), których to dotyczy:

- osoby z zaburzeniami psychicznymi: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

- członkowie rodzin, opiekunowie

- osoby pracujące pomocowo bezpośrednio z beneficjentami i ich rodzinami

- osoby zarządzające

- osoby kształtujące politykę zdrowia psychicznego (zdrowotna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

B/ Metodologia tworzenia lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego:

 1. Budowanie lokalnego zespołu ds opracowania i monitorowania POZP.
 2. Diagnoza oraz analiza potrzeb zdrowotnych i społecznych beneficjentów i ich rodzin w ujęciu terytorialnym (gmina, powiat, województwo) – jakie są grupy osób z zaburzeniami psychicznymi i jakich form wsparcia, pomocy, usług potrzebują? Wspólne wypracowanie metody zbierania danych oraz sposobu ich opisu. Dzielenie się doświadczeniem i informacjami – wspólne wystąpienie o dane statystyczne do instytucji państwowych i regionalnych np. NFZ, PUW, WUP, ZUS, PFRON... dla wszystkich gmin, powiatów.  
 3. Diagnoza zasobów kadrowych i organizacyjnych na obszarze gminy, powiatu, województwa – identyfikacja dobrych praktyk
 4. Metoda analizy danych i formułowania wniosków
 5. Cele operacyjne i plan strategiczny – co jest do osiągnięcia, w jaki sposób, jakimi działaniami, jakimi srodkami?
 6. Plan finansowy – ile przeznaczyć środków własnych i jak pozyskiwać środki zewnętrzne,
 7. System wdrażania, koordynacji i monitorowania

C/ Organizacja regionalnego forum współpracy w zakresie opracowania wojewódzkiego i lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego  – sieć kontaktów, fora lokalne i regionalne, zespoły eksperckie, wymiana doświadczeń (dane statystyczne, analizy, dobre praktyki), strona internetowa, harmonogram prac nad programami ...

Szkolenie poprowadzą: Mariusz Panek i Dariusz Baran – eksperci  Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" w Krakowie uczestniczący w opracowaniu modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego  w ramach projektu  Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę programu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi POWER 4.1  

Pełny wykaz opracowanych modeli w programie, które uzyskały pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. Deinstytucjonalizacji do testowania jest na stronie: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/

Sprawy organizacyjne. Uczestnictwo w szkoleniu jest nieodpłatne. Wszystkie osoby, które już wcześniej zgłosiły swój udział są zakwalifikowane na szkolenie. Zapisy są nadal otwarte. Liczba miejsc jest nieograniczona (do granic pojemności Sali Audytoryjnej).

Organizator - Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - kontakt emailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.