layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

zdrowie.

 

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

PODKARPACKIE FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2017

PODKARPACKIE FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2017

16 listopada 2017 godz. 9:00 – 15:00

Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego  – ul. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

W dniu 2 marca 2017 roku Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przyjęła do realizacji Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Przepisy prawa zobowiązują samorządy wszystkich szczebli do upowszechniania środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, w tym zwiększania dostępności, zróżnicowania i unowocześniania usług medycznych, społecznych i aktywizacji zawodowej  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie po kryzysach psychicznych. Podkarpackie Forum Zdrowia Psychicznego 2017 jest spotkaniem beneficjentów i ich rodzin oraz profesjonalistów, menadżerów, samorządowców  zajmujących się w różnej formie opieką psychiatryczną, oparciem społecznym i aktywizacją zawodową na terenie województwa podkarpackiego. Celem jest wymiana doświadczeń, ocena stanu aktualnego, identyfikacja potrzeb i zasobów instytucjonalnych oraz kierunków działań przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Podkarpaciu.

Doświadczenia małopolskie

 „Rola Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie w opiece regionalnej i ponad regionalnej oraz rozwój lecznictwa środowiskowego”  -  Anna Depukat – specjalista psychiatra, zastępca Dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

„Szpital Psychiatryczny - wyzwania organizacyjne w procesie adaptacji do potrzeb pacjentów . Relacje partnerskie z samorządami lokalnymi i NFZ - marzenie , możliwość  czy konieczność”  - Stanisław Kracik – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

„Zintegrowane usługi medyczne, społeczne i aktywizacja zawodowa w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w programie PO WER 4.1 Deinstytucjonalizacja”  - Mariusz Panek – Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO w Krakowie

„Zintegrowane usługi medyczne, społeczne i edukacyjne w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w programie PO WER 4.1 Deinstytucjonalizacja” – Dariusz Baran – Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie, partner Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO w Krakowie w projekcie.

Doświadczenia podkarpackie

Dyskusja panelowa  z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji opieki psychiatrycznej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji z terenu województwa podkarpackiego, na temat:

„Kompleksowa ochrona zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w województwie podkarpackim – ocena stanu obecnego; aktualne potrzeby beneficjentów, ich rodzin, profesjonalistów i menadżerów; zamierzenia i zaangażowanie własne na przyszłość”.  

background1

7.12__banerek_728x90NOWY.gif

mz logo

 

logo-nfz-rzeszow

 

nck-logo

 

rckk-logo

 ROPS banner 460

aktualizacja ppozp