Staże podyplomowe

Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne kończący edukację w obranej dziedzinie medycyny, zobowiązani są do odbycia stażu podyplomowego, który w przypadku lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych trwa 12 miesięcy, natomiast lekarzy medycyny trwa 13 miesięcy.

Celem stażu jest przede wszystkim uzyskanie pełnego prawa do wykonywania zawodu. Z jednej strony umożliwia on pogłębianie wiedzy teoretycznej, z drugiej zaś praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
W odniesieniu do kolejnych grup potencjalnych stażystów, ich staż obejmuje:
 • lekarza - dziedziny: chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
 • lekarza dentysty - dziedzina stomatologii ogólnej, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
 • pielęgniarki - świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;
 • położnej - świadczenia pielęgnacyjne, zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz promocję zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.


Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych wpisanych na listy marszałka województwapodkarpackiego:
 1. Podmioty uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego czytaj więcej
 2. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza czytaj więcej
 3. Podmioty uprawnione do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego czytaj więcej
 4. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty czytaj więcej
 5. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
Powyższe listy ustala marszałek województwa w porozumieniu z:
 • Okręgową Izbą Lekarską w Rzeszowie i w Krakowie – na tych listach znajdują się zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne i specjalistyczne praktyki lekarskie, uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów;
 • Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz Krośnie, jak też z Podkarpacką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku – na tych listach jest wykaz zakładów opieki zdrowotnej, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych.